Sport-Klinika z akredytacją Ministra Zdrowia

Klinika ortopedyczna w Żorach znalazła się w wyjątkowym gronie 7 szpitali w Polsce, które zdobyły certyfikat dla ośrodków monospecjalistycznych.

Sport-Klinika w Żorach, która jest częścią Grupy Scanmed, otrzymała certyfikat akredytacyjny Ministra Zdrowia, potwierdzający spełnienie przez szpital wymogów standardów w zakresie inwazyjnych procedur zabiegowych i operacyjnych. To najbardziej prestiżowe wyróżnienie świadczące o wysokiej jakości usług medycznych wykonywanych w placówce.

Klinika ortopedyczna znalazła się też w wyjątkowym gronie 7 szpitali w Polsce, które zdobyły certyfikat dla ośrodków monospecjalistycznych.

Ocenę przeprowadzili niezależni zewnętrzni wizytatorzy profesjonalnego ośrodka akredytacyjnego Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie. W trakcie procesu akredytacyjnego ocenie podlegają rzeczywiste praktyki funkcjonujące w placówce, które zostają porównane ze wzorcami standardów akredytacyjnych. Dzięki certyfikatowi akredytacyjnemu możecie mieć Państwo pewność, że Sport-Klinika świadczy usługi zdrowotne na najwyższym poziomie, skupiając się na zapewnieniu bezpieczeństwa Pacjentom.

Wartym podkreślenia jest fakt, że w proces akredytacji zaangażowani byli wszyscy pracownicy Sport-Kliniki, co również odzwierciedla nastawienie całej placówki na stałe podnoszenie jakości świadczonych usług medycznych oraz doskonalenie pracowników. Proces akredytacji związany jest z ujednoliceniem zasad sprawowania opieki nad pacjentem, tworzeniu procedur medycznych, zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa pracowników, monitorowaniu satysfakcji pacjentów jak również tworzeniu bliskich relacji z pacjentami.

E-sklep Umów wizytę top