Szpital w Blachowni z akredytacją Ministra Zdrowia

Z satysfakcją informujemy, że należący do Grupy Scanmed Szpital im. Rudolfa Weigla w Blachowni otrzymał pozytywną ocenę w procesie akredytacji Ministerstwa Zdrowia.

 

Otrzymanie akredytacji jest potwierdzeniem wysokiej jakości udzielanych świadczeń i zobowiązuje nas do dalszego podnoszenia jakości i poprawy bezpieczeństwa chorych.

Rola akredytacji we współczesnych systemach zdrowotnych polega głównie bowiem na wyszukiwaniu zagadnień, które w największym stopniu wpływają na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów. W tych obszarach tworzone są mierzalne kryteria oceny placówek opieki zdrowotnej określonego typu np. szpitali, lecznictwa otwartego, czy zakładów opieki długoterminowej, zwane standardami akredytacyjnymi.

Standardy te mają charakter dynamiczny, podlegają okresowej modyfikacji, zależnie od szybkości wywoływania pożądanych efektów. Dzięki temu spełnione jest założenie akredytacji polegające na stałym stymulowaniu do osiągania poziomu optimum, jaki wyznaczają standardy akredytacyjne. Każdorazowo wymogi standardów muszą być na poziomie możliwie wysokim, a przy tym jednak realnie osiągalnym.

Najcenniejszym elementem systemu akredytacji jest to, iż pojedyncza placówka, taka jak nasz Szpital, ma możliwość dokonania samooceny poprzez porównanie się z wzorcami dobrego postępowania jakimi są przyjęte standardy akredytacyjne. Określenie w ten sposób własnych słabych stron pozwala osobom zajmującym się jakością na poszukiwania sposobów poprawy funkcjonujących wewnątrz jednostki procesów.

E-sklep Umów wizytę top