Kto posiada prawo do opieki u specjalisty z ominięciem kolejki oczekujących?

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
 • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci
 • uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani – w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • kobiety w ciąży
 • świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

Kto nie musi posiadać wymaganego skierowania do specjalisty?

 • inwalidzi wojenni i wojskowi
 • osoby represjonowane
 • kombatanci
 • niewidome cywilne ofiary działań wojennych
 • chorzy na gruźlicę
 • zakażeni wirusem HIV w zakresie badań dawców narządów
 • uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego
 • uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) oraz weterani – w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

W jaki sposób można dostarczyć skierowanie?

Pacjent może dostarczyć wymagane skierowanie osobiście, przez osobę trzecią lub wysłać je do placówki pocztą. Jeśli skierowanie zostanie wysłane pocztą, liczy się data stempla pocztowego.

W których placówkach Scanmed mogę skorzystać z usług NFZ?

Aby sprawdzić czy w wybranej placówce realizowana jest dana usługa w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, należy zadzwonić na infolinię Scanmed: 12 629 88 00, sprawdzić na stronie www.e-scanmed.pl, gdzie można od razu zapisać się na wybrany termin lub zapytać bezpośrednio w placówce.

W jaki sposób złożyć deklarację POZ do placówki Scanmed?

Bezpośrednio w wybranej placówce w rejestracji lub przez Internetowe Konto Pacjenta. Należy wtedy wypełnić deklarację wyboru lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, pielęgniarki i/lub położnej i każdą deklarację potwierdzić Profilem Zaufanym. Dokonując zmiany deklaracji nie trzeba wypisywać się z poprzedniej placówki, w której było się zapisanym do lekarza rodzinnego – przepisanie zostanie przeprowadzone automatycznie.

E-sklep Umów wizytę top