Kiedy należy dostarczyć skierowanie do specjalisty?

Oryginał skierowania należy dostarczyć do poradni specjalistycznej (o ile jest ono wymagane) nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania rejestracji (wpisu na listę oczekujących).

E-sklep Umów wizytę top