Poradnia Zdrowia Psychicznego i Dzienny Oddział Psychiatryczny Scanmed PSYCHE

Godziny pracy Poradni Zdrowia Psychicznego:

 • Poniedziałek, piątek 8:00-15:00
 • Wtorek 8:00-18:00
 • Środa, czwartek 8:00-20:00

Godziny pracy Dziennego Oddziału Psychiatrycznego:

 • Poniedziałek-piątek 8:00-15:00

Psychiatryczny Oddział Dzienny wraz z Poradnią Zdrowia Psychicznego SCANMED PSYCHE stanowią ośrodek terapeutyczny, który specjalizuje się w diagnozie, leczeniu i terapii osób powyżej 18 roku życia z zaburzeniami psychicznymi, niewymagającymi leczenia w trybie całodobowym.

Naszą misją jest:

-zapewnienie dostępności do specjalistycznych, wielostronnych i nowoczesnych metod pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom

-zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych poprzez promocję zdrowia psychicznego, psychoedukację i psychoprofilaktykę kryzysów i zaburzeń psychicznych u pacjentów i ich rodzin

-udział w programach społecznych, kampaniach informacyjnych, edukacyjnych i społecznych, mających na celu poprawę świadomości w zakresie zdrowia psychicznego pacjenta i społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem populacji akademickiej studentów

Nasz zespół składa się z osób posiadających bogate i różnorodne doświadczenie zarówno w zakresie diagnozowania psychiatrycznego i psychologicznego, psychoterapii indywidualnej i grupowej, poradnictwa. W jego skład wchodzą lekarze specjaliści psychiatrzy, psycholodzy ze specjalizacją kliniczną, certyfikowani psychoterapeuci, psycholodzy, socjolog – dyplomowana pielęgniarka, terapeuci zajęciowi i superwizorzy pracy zespołu.

W ramach PZP Scanmed Psyche świadczymy usługi w ramach NFZ oraz komercyjnie. Leczymy osoby dorosłe z zaburzeniami i chorobami psychicznymi. Nie leczymy uzależnień. Mogą do nas przyjść osoby po poradę, konsultację, diagnozę psychologiczną, opinię psychologiczną konieczną w postępowaniu orzeczniczym (ZUS, PZON), psychoterapię indywidualną i psychoterapię grupową. Pomożemy osobom z zaburzeniami lękowymi (tzw. nerwicami), psychosomatycznymi, zaburzeniami jedzenia, depresją, psychozą, zaburzeniami osobowości oraz w sytuacjach kryzysowych.

Komercyjnie można u nas skonsultować się pod kątem uzależnień. Dzieci i młodzież w ramach komercji może zostać skonsultowana/zdiagnozowana oraz podjąć terapię indywidualną.

-konsultacja psychiatryczna (wizyty płatne i w ramach NFZ)
Porada lekarska rozpoczynającą proces diagnostyczno-terapeutyczny lub weryfikująca dotychczasowe leczenie, zawierająca ocenę stanu psychicznego, niezbędne badania diagnostyczne, ustalenie rozpoznania i planu leczenia, a w dalszej kolejności ocenę przebiegu leczenia oraz wydanie adekwatnych zaleceń odnośnie kontynuowania leczenia. Do odbycia wizyty u lekarza psychiatry nie jest potrzebne skierowanie.

-konsultacja psychologiczna (wizyty płatne i w ramach NFZ)
Konsultacje dla osób, które odczuwają obecność objawów natury psychologicznej – trudności związanych z nastrojem, objawami lękowymi, funkcjonowaniem psychicznym, motywacją do działania, problemy w relacjach społecznych, problemy z funkcjonowaniem w codziennych sytuacjach życiowych, w rolach domowych, trudności występujące w trakcie nauki i pracy, związane z występowaniem nietypowego stresu w życiu itp. i chcą uzyskać poradę dotyczącą rozumienia i dalszego postępowania w związku z wystąpieniem tych trudności. Informacja może dotyczyć źródeł i mechanizmów powstawania trudności, ich przebiegu, metod leczenia problemów natury psychologicznej i możliwości podjęcia takiego leczenia. W trakcie wizyty psycholog zbiera wstępne informacje o sytuacji i stanie zdrowia pacjenta oraz ustala zalecenia odnośnie dalszego postępowania. Do odbycia wizyty u psychologa potrzebne jest skierowanie od lekarza (POZ lub psychiatry).

-diagnoza psychologiczna (wizyty płatne i w ramach NFZ)
Diagnoza jest zwykle kolejnym krokiem po odbyciu konsultacji psychologicznej. W zależności od zaleceń wykonujemy diagnozę psychologiczną zaburzeń emocjonalnych, osobowości, zaburzeń związanych ze stresem, diagnozę poziomu intelektualnego oraz podstawowych funkcji poznawczych. Diagnoza psychologiczna służy precyzyjnej ocenie stanu zdrowia psychicznego i występujących problemów natury psychicznej, umożliwia postawienie wstępnych hipotez na temat źródeł tych problemów oraz wskazanie najadekwatniejszych metod leczenia psychoterapeutycznego oraz farmakologicznego.

-sporządzanie opinii do celów orzeczniczych (wizyty płatne i w ramach NFZ)
Psycholodzy wykonują badania psychologiczne wystandaryzowanymi testami zakończone sporządzeniem opinii psychologicznej na potrzeby orzecznicze dla ZUS, KRUS, MOPS, PZON. Poradnia Zdrowia Psychicznego SCAMNED PSYCHE jako jedyna w Krakowie, kontynuując tradycje ZOZ dla Szkół Wyższych, ma prawo wystawiać urlopy zdrowotne dla studentów honorowane przez wszystkie uczelnie wyższe. Studenci mają przyznawane urlopy zdrowotne z powodu stanu zdrowia psychicznego po badaniach lekarskich i psychologicznych, oceniających ich możliwości kontynuowania studiów.

-porada psychologiczna (wizyty płatne i w ramach NFZ)
Doraźna pomoc psychologiczna w trudnych sytuacjach życiowych, związana z odreagowaniem przykrych emocji i zaplanowaniem dalszego sposobu postępowania w celu przezwyciężenia trudności.

-sesje wsparcia społecznego (wizyty płatne i w ramach NFZ)
Konsultacje przeprowadzane z lekarzem bądź psychologiem dla pacjenta i członków rodziny, osób stanowiących oparcie społeczne pacjenta. Oddziaływanie o charakterze psychoedukacyjnym i porady dotyczące wspomagania funkcjonowania codziennego pacjenta oraz planu leczenia.

-psychoterapia indywidualna wglądowa (wizyty płatne i w ramach NFZ)
W Poradni prowadzona jest psychoterapia indywidualna wglądowa. Terapia wglądowa związana jest z docieraniem pacjenta za pomocą dialogu z psychoterapeutą do nieświadomych pragnień, uczuć, impulsów. Podczas terapii wglądowej nie pracuje się jedynie nad zmniejszeniem trudnych objawów, lecz istotne staje się także poznanie wewnętrznego świata pacjenta. Sesja psychoterapeuty z jednym pacjentem, w zależności od zaleceń, trwa 45-50 minut z częstotliwością jeden lub dwa raz w tygodniu. Czas trwania psychoterapii określany jest indywidualnie.

-psychoterapia indywidualna wspierająca (wizyty płatne i w ramach NFZ)
Psychoterapia wspierająca to formą psychoterapii, która koncentruje się na bieżących problemach i wspomaga proces radzenia sobie pacjenta w trudnej sytuacji. Może dotyczyć różnych sytuacji kryzysowych, na przykład utraty bądź żałoby, problemów adaptacyjnych. Ułatwia wyrażenie trudnych emocji, stabilizuje i pomaga w powrocie do stanu względnej równowagi wewnętrznej. Sesja psychoterapeuty z jednym pacjentem trwa 45-50 minut z częstotliwością jeden raz w tygodniu.

 • mgr Małgorzata Mleczko-Rataj – specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta SNP PTP z aplikacją superwizorską, szkoleniowiec w kursach do certyfikatu psychoterapeuty

poniedziałek 13:00-15:00 (w ramach NFZ) 

wtorek 8:30-14:30 (wizyty prywatne) 

środa 13:00-15:00 (w ramach NFZ) 

piątek 14:00-15:00 (w ramach NFZ)

poniedziałek 11:00-15:25 (w ramach NFZ) 

wtorek 8:00-10:00 (wizyty prywatne); 10:00-15:25 (w ramach NFZ)

środa 10:00-14:00 (w ramach NFZ); 14:00-15:25 (wizyty prywatne) 

czwartek 8:00-11:00 (wizyty prywatne); 11:00-15:25 (w ramach NFZ) 

piątek 8:00-11:30 (w ramach NFZ)

poniedziałek 10:00-11:00 (wizyty prywatne); 11:00-13:30 (w ramach NFZ)

wtorek 8:00-10:00 (wizyty prywatne); 10:00-15:00 (w ramach NFZ)

środa 9:30-13:00 (w ramach NFZ) 

piątek 8:00-11:30 (w ramach NFZ)

środa 15:30-19:30 (w ramach NFZ)

czwartek 15:30-19:30 (w ramach NFZ)

Wtorek: 8:00-15:00 (w ramach NFZ); 15:00-16:00 (wizyty prywatne)

Piątek 14.00-15.00 (wizyty prywatne)

poniedziałek 13:00-15:00 (wizyty prywatne)

wtorek 8:00-15:00 (w ramach NFZ) 

środa 13:00-15:00 (wizyty prywatne) 

piątek 13:00-15:00 (w ramach NFZ)

 • mgr Barbara Mucha – psycholog, psychoterapeuta (w trakcie kursu do certyfikatu psychoterapeuty PTP)

poniedziałek 10:00-15:00 (w ramach NFZ)

wtorek 8:00-9:00 (wizyty prywatne); 9:00-14:00 (w ramach NFZ); 14:00-15:00 (wizyty prywatne)

środa 10:00-14:00 (w ramach NFZ); 14:00-15:00 (wizyty prywatne)

czwartek 8:00-9:00 (wizyty prywatne); 9:00-14:00 (w ramach NFZ); 14:00-15:00 (wizyty prywatne)

piątek 8:00-15:00 (w ramach NFZ)

wtorek 8:00-9:00 (wizyty prywatne); 9:00-18:00 (w ramach NFZ)

środa 10:00-15:00 (w ramach NFZ)

czwartek 10:30-12:30 (wizyty prywatne); 12:30-15:15 (w ramach NFZ)

piątek 14:00-15:00 (wizyty prywatne)

 • mgr Robert Bożek – psycholog, psychoterapeuta (w trakcie kursu do certyfikatu psychoterapeuty PTP)

poniedziałek 10:00-13:30 (w ramach NFZ) 

wtorek 11:00-13:00 (w ramach NFZ); 13:00-14:00 (wizyty prywatne) 

środa 10:00-12:00 (w ramach NFZ); 12:00-13:00 (wizyty prywatne) 

czwartek 11:00-12:00 (w ramach NFZ); 12:00-13:00 (wizyty prywatne) 

piątek 9:00-11:30 (w ramach NFZ)

środa 8:00-16:00 (w ramach NFZ)

czwartek 10:00-14:00 (w ramach NFZ)

poniedziałek 10:00-13:00 (w ramach NFZ) 

środa 15:00-19:00 (w ramach NFZ); 19:00-20:00 (wizyty prywatne)

czwartek 15:00-19:00 (w ramach NFZ); 19:00-20:00 (wizyty prywatne)

piątek 8:00-12:00 (w ramach NFZ)

 • mgr Anna Gawełek – psycholog, pedagog resocjalizacji, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji

poniedziałek 15:00-19:00 (wizyty prywatne)

środa 14:00-19:00 (wizyty prywatne) 

czwartek 14:30-19:00 (wizyty prywatne) 

 • mgr Marta Rabińska – pielęgniarka dyplomowana, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego

 

Superwizję pracy psychoterapeutycznej zespołu prowadzą:

 • dr n. med. Tomasz Ptak – specjalista psychiatrii i psychiatrii dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta PTP i certyfikowany superwizor psychoterapii PTP.
 • dr Piotr R. Passowicz – psycholog, certyfikowany analityk szkoleniowy i superwizor psychoterapii Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”, posiada doktorat z zakresu psychologii klinicznej

-Pacjent może być przyjęty w PZP w ramach NFZ lub w ramach wizyty komercyjnej. Dotyczy to wszelkich świadczeń realizowanych w poradni.

-Wizyty są dokumentowane w sposób typowy dla placówek medycznych. Pacjent ma możliwość pełnego wglądu w prowadzoną dokumentację. Pacjent ma zapewnioną pełna poufność rozmów zgodnie z obowiązkiem tajemnicy lekarskiej i zawodowej.

-Na wizytę lekarską do psychiatry pacjent może zgłosić się bez skierowania.

-Do psychologa pacjent powinien mieć skierowanie, ale może się zgłosić na jedną wizytę bez skierowania, a w razie potrzeby kontynuacji wizyt otrzymać skierowanie od lekarza z naszej poradni.

-Pamiętaj, aby, jeśli posiadasz, przynieść na wizytę dokumentację z wcześniejszego leczenia.

-Jeśli masz problemy ze wzrokiem lub słuchem nie zapomnij na badanie psychologiczne okularów lub aparatu. Usprawni to przeprowadzenie badania i umożliwi zebranie pełniejszego obrazu klinicznego.

-Psychiatra, psycholog czy psychoterapeuta?

Psychiatra – jest lekarzem medycyny ze specjalizacją kliniczną w psychiatrii, zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń psychicznych. Lekarz psychiatra leczy głównie farmakologicznie, wypisuje recepty na leki, wydaje zaświadczenia o  zdolności lub niezdolności do pracy (druki ZUS ZLA), wydaje zaświadczenia o stanie zdrowia, ponadto w naszej Poradni wnioskuje o urlop z przyczyn zdrowotnych dla studentów i pracowników naukowych. Na wizytę u psychiatry w ramach świadczeń NFZ nie trzeba mieć skierowania, natomiast lekarz psychiatra wydaje skierowania wymagane na wizyty u innych specjalistów np. do psychologa lub psychoterapeuty. Psychiatra wystawia skierowanie na diagnostykę psychologiczną, porady psychologiczne, psychoterapię indywidualną, grupową a także skierowania do oddziału dziennego lub szpitala psychiatrycznego.

Psycholog – posiada wykształcenie wyższe magisterskie uzyskane  po skończeniu studiów psychologicznych. Posiada uprawnienia do diagnozowania przy użyciu różnych metod psychologicznych i psychometrycznych (testy) i wydawania opinii psychologicznych na podstawie badania. W tutejszej Poradni prowadzimy diagnostykę testową: diagnostykę osobowości, diagnostykę poziomu intelektualnego (iloraz inteligencji), psychologiczna diagnoza psychopatologiczna, wstępne (podstawowe, przesiewowe) badanie funkcji poznawczych (zaburzenia funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego). Ponadto psycholog zajmuje się poradami, konsultacjami, wsparciem psychologicznym. Na wizytę u psychologa w ramach świadczeń NFZ  potrzebne jest skierowanie, może być ono  wydane przez lekarza rodzinnego Podstawowej Opieki Zdrowotnej, psychiatrę lub innego  specjalistę. Psycholog nie wystawia zwolnień lekarskich oraz recept.

Psychoterapeuta – jest to specjalista, który posiada uprawnienia do prowadzenia psychoterapii. Psychoterapeuta posiada podstawowe wykształcenie medyczne lub psychologiczne (jest lekarzem  lub psychologiem). Uprawnienia psychoterapeutyczne nabywa w trakcie studiów podyplomowych. Po zdaniu egzaminu państwowego uzyskuje certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Aby rozpocząć psychoterapię indywidualna w ramach świadczeń NFZ niezbędne jest skierowanie od lekarza psychiatry, wydane po diagnostyce psychiatrycznej i psychologicznej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej z psychoterapeutą ustalane są warunki psychoterapii: długość procesu terapii, czas trwania i częstotliwość sesji  terapeutycznych. Psychoterapeuta nie wystawia zwolnień lekarskich oraz recept.

Leczenie w ramach Dziennego Oddziału Psychiatrycznego Scanmed Psyche jest zalecane osobom, które wymagają bardziej intensywnego leczenia farmakologicznego i psychoterapeutycznego. Zaletą leczenia w Oddziale jest także możliwość podjęcia leczenia bez konieczności przerywania nauki, pracy – co jest niezbędne w sytuacji leczenia całodobowego. Osoby leczące się w Oddziale Dziennym mieszkają i pozostają w swoim codziennym środowisku. Pacjenci naszego Oddziału mają możliwość, w zależności od wskazań medycznych, podjęcie leczenia w trzech grupach terapeutycznych: neurotyczno-osobowościowej dla studentów lub dla osób 27-45 r.ż. i psychotyczno-osobowościowej, różniących się rodzajem oddziaływań. Leczenie odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach dopołudniowych i jest refundowane przez NFZ.

Psychoterapia prowadzona w grupie jest przeznaczona głównie dla osób, które doświadczają różnego rodzaju trudności w relacjach z innymi ludźmi, mają poczucie bycia niezrozumianymi, odrzuconymi; będąc wśród ludzi czują lęk i nie mogą nawiązać bliskich relacji z innymi. Obecność, zrozumienie i komentarze udzielane przez inne osoby z grupy dają  okazję do przezwyciężenia tych obaw, zrozumienia swojego zachowania i emocji a także pozbycia się objawów chorobowych.

PSYCHOTERAPIA GRUPOWA – grupa neurotyczno-osobowościowa dla studentów

Dla kogo:

Psychoterapia w grupie neurotyczno-osobowościowej jest przeznaczona dla studentów z zaburzeniami emocjonalnymi, depresyjnymi, lękowymi o charakterze nerwicowym. Ponadto w tej grupie są leczone osoby z problemami osobowościowymi i lżejszymi postaciami zaburzeń jedzenia. Pacjenci do tej grupy terapeutycznej są kwalifikowani na podstawie rozmowy z psychoterapeutą prowadzącym grupę. Wymagane jest posiadanie przez nich skierowania od lekarza psychiatry na psychoterapię.

Cel:

Istotą leczenia jest doprowadzenie do takich zmian w postawach i sposobach zachowania pacjenta, które umożliwiają mu samodzielne, skuteczne rozwiązywanie trudności. Celem jest zmniejszenie, wyeliminowanie objawów i poprawa funkcjonowania pacjenta w relacjach z innymi oraz dobre przystosowanie do środowiska społecznego, w którym żyje.

Forma terapii:

Grupa jest prowadzona przez dwóch terapeutów i składa się z max. 12 osób. Leczenie w grupie jest dobrowolne i wymaga dużej motywacji do pracy nad sobą. Sesje psychoterapeutyczne odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach dopołudniowych przez okres 12–14 tygodni. Pacjenci biorą udział w różnych formach terapii zgodnie z obowiązującym harmonogramem i regulaminem. Każdy pacjent jest także objęty podczas leczenia opieką psychiatry oraz pielęgniarki. Charakter grupy jest zamknięty, to znaczy, że w czasie trwania leczenia skład grupy pozostaje bez zmian.

Formy terapeutyczne stosowane podczas psychoterapii grupowej: społeczność terapeutyczna, sesja terapeutyczna, psychorysunek, trening interpersonalny, muzykoterapia, relaksacja, choreoterapia, podsumowanie tygodnia.

PSYCHOTERAPIA GRUPOWA – grupa neurotyczno-osobowościowa dla osób w wieku 27 – 45 lat 

Dla kogo:

Psychoterapia w grupie neurotyczno-osobowościowej jest przeznaczona dla osób z zaburzeniami emocjonalnymi, depresyjnymi, lękowymi o charakterze nerwicowym. Ponadto w tej grupie są leczone osoby z zaburzeniami osobowości i lżejszymi postaciami zaburzeń jedzenia. Pacjenci do tej grupy terapeutycznej są kwalifikowani na podstawie rozmowy z psychoterapeutą prowadzącym grupę. Wymagane jest posiadanie przez nich skierowania od lekarza psychiatry na psychoterapię.

Cel:

Istotą leczenia jest doprowadzenie do takich zmian w postawach i sposobach zachowania pacjenta, które umożliwiają mu samodzielne, skuteczne rozwiązywanie trudności. Celem jest zmniejszenie, wyeliminowanie objawów i poprawa funkcjonowania pacjenta w relacjach z innymi oraz dobre przystosowanie do środowiska społecznego, w którym żyje.

Forma terapii:

Grupa jest prowadzona przez dwóch terapeutów i składa się z max. 10 osób. Leczenie w grupie jest dobrowolne i wymaga dużej motywacji do pracy nad sobą. Sesje psychoterapeutyczne odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach dopołudniowych przez okres 20-21 tygodni. Pacjenci biorą udział w różnych formach terapii zgodnie z obowiązującym harmonogramem i regulaminem. Każdy pacjent jest także objęty podczas leczenia opieką psychiatry oraz pielęgniarki. Charakter grupy jest zamknięty, to znaczy, że w czasie trwania leczenia skład grupy pozostaje bez zmian.

Formy terapeutyczne stosowane podczas psychoterapii grupowej: społeczność terapeutyczna, sesja terapeutyczna, psychorysunek, trening interpersonalny, muzykoterapia, relaksacja, choreoterapia, podsumowanie tygodnia.

 

PSYCHOTERAPIA GRUPOWA dla osób po dekompensacji psychotycznej 

Dla kogo:

Leczenie w grupie psychotyczno-osobowościowej jest przeznaczone dla osób w wieku 18–55 r.ż., które doświadczają różnorodnych objawów diagnozowanych jako psychotyczne, głębokich stanów depresyjnych i lękowych, nie są w stanie poradzić sobie z podstawowymi wymaganiami codziennego życia, mają bardzo poważne trudności w nawiązywaniu związków i relacji z innymi ludźmi. Osoby te zwykle mają bardzo duże trudności z radzeniem sobie ze stresem, w kontaktach z innymi czują się niepewnie lub zagrożone, mają trudności z oddzieleniem swoich przeżyć od tego co dzieje się w realności i często izolują się od otoczenia nawet najbliższych. Przyjęcie do grupy polega na kwalifikacji przez terapeutę prowadzącego grupę, wymagane jest skierowanie na leczenia wydane przez lekarza psychiatrę.

Cel:

– poprawa samopoczucia i zmniejszenie dolegliwości objawowych, – wzmacnianie zdolności do radzenia sobie z sytuacjami życia codziennego
– poprawa zdolności rozwiązywania problemów dotyczących planowania, działania i określania celów
– poprawa kontaktów z innymi ludźmi poprzez doświadczenie przyjemności i korzyści płynących ze współpracy z innymi
– poszerzenie świadomości dotyczącej doświadczanych objawów psychotycznych i sposobów  ich leczenia i przyczyn występowania
– wybór najbardziej adekwatnych sposobów leczenie i nawiązanie współpracy związanej z dalszym leczeniem, poprawa motywacji do leczenia np. zażywania leków
– nawiązanie współpracy z najbliższymi osobami pacjenta, rodziną

Forma:

Grupa prowadzona jest przez zespół terapeutyczny, w skład, którego wchodzą psychoterapeuci, lekarz psychiatra, pielęgniarka, terapeuta zajęciowy. Zajęcia grupowe odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach dopołudniowych przez okres 12-14 tygodni. Grupa ma charakter zamknięty to znaczy, że skład grupy do końca trwania terapii pozostaje niezmieniony. Uczestnicy tej grupy biorą udział w terapii zgodnie z obowiązującym regulaminem i harmonogramem.

Proponowane formy leczenia: farmakoterapia, sesje psychoterapeutyczne, społeczność terapeutyczna, trening ról i umiejętności społecznych, terapia zajęciowa, psychorysunek, muzykoterapia, konsultacje rodzinne i czas na swobodne kontakty między pacjentami.

Celem zajęć treningu ról i umiejętności społecznych jest zmobilizowanie pacjentów z tendencją do wyłączania się z codziennych aktywności i relacji społecznych do powrotu do tych zachowań. Dzieje się to poprzez podejmowanie przez pacjentów zadań np. samodzielnego robienia zakupów, gotowania, wzmacnianie potrzeby  i umiejętności współpracy i komunikacji z innymi, poprawy radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i konfliktowymi.

Kiedy:

Grupa psychotyczno-osobowościowa zamknięta organizowana jest raz w roku.

Zasady pracy grupowej

Grupa funkcjonuje zgodnie z zasadami, z którymi zapoznawane są osoby uczestniczące w terapii, najważniejsze z nich to:

Zasada tajemnicy grupowej, dyskrecji – to znaczy, że tematy i problemy poruszane na grupie pozostają w tym pomieszczeniu, nie są omawiane poza terapią, poza grupą nie mówi się również o problemach poruszanych przez konkretne osoby z grupy.
Zasada dobrowolności – to znaczy każdy z uczestników porusza te problemy, które chce, może odmówić udzielania odpowiedzi na pytania lub mówienia o pewnych sprawach.
Zasada nieoceniania innych członków grupy, nie udzielania rad, tylko dzielenia się swoimi odczuciami i wrażeniami na dany temat
Zasada omawiania wszystkich trudnych sytuacji związanych z grupą na grupie, zgłaszania na grupie planowanych nieobecności. Jeżeli któryś z uczestników podejmie decyzję o wypisie też należy to omówić na grupie
Zasada nie nawiązywania kontaktów i relacji, również seksualnych, z członkami grupy poza grupą. Jeżeli takie relacje się pojawią powinny być omawiane na grupie
Zasada regularności i punktualności w przychodzeniu na posiedzenia grupy
Zasada wstrzemięźliwości – podczas sesji grupowych nie należy jeść, pić, palić papierosów, itp.

 

Trening interpersonalny w psychoterapii grupowej

Trening interpersonalny daje możliwość badania procesu grupowego i struktury grupy oraz poszerzenia samoświadomości. Daje okazję, aby doświadczyć integrowania się grupy i tworzenia poczucia bezpieczeństwa. Pozwala poznawać mechanizmy funkcjonowania w grupie i procesy rozwoju grupy. Pomaga uświadomić sobie tendencje do podejmowania ról, wchodzenia w koalicje i rywalizacje, stwarza sposobność, aby doświadczyć relacji z innymi, rozwijać umiejętności kontaktowania się z innymi. Pacjenci uczestnicząc w proponowanych ćwiczeniach warsztatowych mają możliwość uświadomienia sobie w jaki sposób nawiązują kontakt i budują dystans wobec innych osób, poczucie bezpieczeństwa i zaufania w grupie, badania obrazu siebie i innych, swoich postaw wobec autorytetu, trudności itp.

Scenariusz treningu nie jest ściśle sprecyzowany, zależy od tego, co się dzieje na grupie. Prowadzący wspierają integrowanie się grupy, budowanie poczucia bezpieczeństwa. Kiedy pojawiają się konflikty pomagają bezpiecznie ujawnić złość i pogłębić autentyczność komunikowania się. Podejmują działania ułatwiające grupie  współpracę w zakresie poszerzania samoświadomości, budowania bliskich relacji interpersonalnych, przełamywania oporów w kontaktowaniu się z innymi.  Zachęcają uczestników grupy do udzielania sobie wzajemnie informacji zwrotnych w sposób bezpieczny i akceptowany społecznie.

 

Psychorysunek w psychoterapii grupowej

Terapia poprzez sztukę wywodzi się bezpośrednio z  psychoanalizy, a w technice rysunku terapeutycznego wykorzystuje się zarówno projekcyjny charakter skojarzeń, jak i możliwości interpretacji symboliki ukrytej w obrazie. Stosowanie rysunku i collage`u w terapii i rehabilitacji opiera się na przyjęciu, że obraz jest podstawowym środkiem komunikacji, w wyrazistej formie  przedstawiając stany emocjonalne i treści przeżyć  niedostępne werbalizacji. Równocześnie rzadkość używania tego rodzaju  komunikatów, powoduje zmniejszenie  lęku  przed stosowaniem obrazu i słabszą kontrolę jego treści. Pacjent ma większą łatwość przyjąć refleksje i interpretacje, mając poczucie, że odnoszą się one niego poprzez przedstawione treści a nie bezpośrednio do osoby.  Ma też mniejszą możliwość oporu  przed  przyjęciem  interpretacji ze względu  na trwałość tego przedstawienia (przedmiot, a nie słowo), które trudniej jest zaprzeczyć lub  zintelektualizować.

Poradnia Zdrowia Psychicznego i Dzienny Oddział Psychiatryczny Scanmed PSYCHE
E-sklep Umów wizytę top