Projekt najwyższe standardy obsługi Pacjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej w podmiotach Grupy Scanmed S.A.

Projekt najwyższe standardy obsługi Pacjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej w podmiotach Grupy Scanmed S.A.
Scanmed S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Najwyższe standardy obsługi Pacjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej w podmiotach Grupy Scanmed S.A.”

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania oraz jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez 16 podmiotów leczniczych podstawowej opieki zdrowotnej Grupy Scanmed poprzez przygotowanie i wdrożenie Standardów Obsługi Pacjenta, procedur: prowadzenia badań oceny jakości/zadowolenia pacjenta, współpracy lekarzy POZ ze specjalistami oraz nabycie/podniesienie kompetencji niezbędnych do wysokiej jakości obsługi pacjenta u pracowników/nic Rejestracji.
Komunikaty
W celu przeprowadzenia rozeznania rynkowego zapraszamy do składania wycen/ofert na przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych.
W celu przeprowadzenia rozeznania rynkowego dotyczącego opracowania merytorycznego scenariuszy i modułów szkol. e-laningowych ze Standardów Obsługi Pacjenta, zapraszamy do składania wycen/ofert.
Dofinansowanie projektu z UE: 941 017,48 zł.
Dofinansowanie projektu ze środków dotacji celowej: 119 691,64 zł.
Nr umowy: POWR.05.02.00-00-0014/17-00/2282/2018/5
Harmonogram szkoleń stacjonarnych na rok 2018
W ramach projektu pn. „Najwyższe standardy obsługi Pacjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej w podmiotach Grupy Scanmed S.A.” w 2018 roku będą przeprowadzone następujące szkolenia:
Kluczowe kompetencje społeczne z perspektywy kontaktu z Pacjentem
Termin: 18.12.2018 r., godz. 8:00 – 16:00
Miejsce: Kraków, ul. Armii Krajowej 5
Temat szkolenia: „Kluczowe kompetencje społeczne z perspektywy kontaktu z Pacjentem”
Trener: Alina Wiąckowska-Pyrtek & Agnieszka Armatys-Szczyrbak

E-sklep Umów wizytę top