Program POZ Plus

Scanmed SA realizuje projekt grantowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS”:
Umowa nr 061/200028/ppz/530/2018 o maksymalnej wartości 1 287 875 zł
Umowa nr 061/200028/ppz/531/2018 o maksymalnej wartości 1 981 625 zł
Umowa nr 150010629/18/1/002//0/18/19 o maksymalnej wartości 1 052 465 zł
Sprawdź jakie możliwości daje nowy, bezpłatny program profilaktyczny POZ PLUS, realizowany we współpracy z NFZ i finansowany z Funduszy Europejskich obejmujący:
Profilaktyczne badania bilansowe
Badania przeznaczone są dla osób pomiędzy 20 a 65 rokiem życia. Podczas ich wykonywania lekarz podstawowej opieki zdrowotnej:

przy pierwszej wizycie przeprowadza wywiad medyczny kierując jednocześnie pacjenta na niezbędne – wykonywane w krótkim okresie czasu – badania diagnostyczne i niezbędne konsultacje do lekarzy specjalistów na podstawie wykonanych badań diagnostycznych oraz po konsultacjach specjalistycznych lekarz podstawowej opieki medycznej dokonuje oceny i omawia z pacjentem stan jego zdrowia sporządzając jednocześnie dla niego Indywidualny Plan Postepowania Zdrowotnego z zaleceniem dalszych ewentualnych konsultacji specjalistycznych.
W wyniku sporządzonego bilansu dokonana zostaje ocena zdrowia pacjenta oraz określone zostają możliwe do wystąpienia u niego choroby przewlekłe wymagające dalszego leczenia specjalistycznego.
Program zarzadzania chorobą
Program ma na celu przeprowadzenie szybkiej oraz niezbędnej diagnostyki specjalistycznej jak również podjęcia w krótkim okresie czasu skoordynowanego leczenia u pacjentów u których stwierdzono choroby mające charakter przewlekły.
Do objęcia programem zarzadzania chorobą kwalifikowani są przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej pacjenci w wieku powyżej 18 roku życia z podejrzeniem lub rozpoznaniem jednej z poniższych jednostek chorobowych:
diabetologia – cukrzyca typu II
kardiologia
pulmonologia
endokrynologia
reumatologia
neurologia
Pacjent włączony do programu zarządzania chorobą ma podczas jego realizacji zapewniony szeroki dostęp do wymaganych badań diagnostycznych oraz konsultacji lekarzy specjalistów – w bardzo krótkich terminach.
W ramach realizowanego programu obejmującego profilaktyczne świadczenia bilansowe i program zarzadzania chorobą, opiekę nad pacjentem sprawuje ze strony Scanmedu wyznaczony koordynator ustalający pacjentowi zarówno miejsca jak i terminy na wszystkie badania diagnostyczne oraz wizyty u lekarzy specjalistów zleconych przez prowadzącego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
W których placówkach można skorzystać z Programu POZ Plus?
Z Programu POZ Plus można skorzystać w miastach:
Kraków
POZ – ul. Akademicka 5, 31-050 Kraków
POZ – Rakowicka 16, 31- 511 Kraków
Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat programu i jego realizacji w Krakowie, skontaktuj się z wybranym koordynatorem Programu POZ Plus:
Agnieszka Słota – +48 663 203 306
Aneta Kałużą – +48 785 056 449
Poznań
POZ – ul. Przemysłowa 46A, Poznań (sprawdź lokalizację na mapie)
Więcej informacji na temat programu realizowanego w Poznaniu uzyskasz kontaktując się z:

Iga Kępa – +48 503 182 450
Dominiką Łysakowską – +48 785 054 645
Więcej o programie POZ Plus
Szczegóły programu: https://akademia.nfz.gov.pl/poz-plus/

Umowa nr: POWR.05.02.00-00-0039/17-00/1374/2017/1313 o dofinansowanie projektu grantowego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 28 listopada 2017 roku
Zarządzenie nr 23/2018/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS” ze zm.
Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27.08.2004r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.)

Rozeznanie rynkowe
W związku z realizacją programu POZ Plus Scanmed S.A. zaprasza do składania ofert/wycen na dostosowanie systemów informatycznych (istniejącego oprogramowania) do wymogów realizacji pilotażu POZ PLUS.

E-sklep Umów wizytę top