mgr Mikołaj Böhm

mgr Mikołaj Böhm

Psycholog

Poradnia Zdrowia Psychicznego i Dzienny Oddział Psychiatryczny Scanmed PSYCHE

Pokaż opis

Mikołaj Böhm jest psychologiem z kilkunastoletnim stażem pracy. Wykładowca Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwent i doktorant UJ. Jego działalność zawodowa skoncentrowana jest wokół zagadnień psychologii rozwojowej, psychologii pracy oraz psychologii transportu.

Na Uniwersytecie Jagiellońskim współtworzy autorski program zajęć z zakresu Metody Diagnozy Psychologicznej Kierowców, na Politechnice Krakowskiej prowadzi Punkt Konsultacji Psychologiczno Pedagogicznych realizujący pomoc i poradnictwo psychologiczne.

Wykładowca przedmiotów z zakresu m.in Metod Autoprezentacji, Psychologii ogólnej, psychologii biegu życia z elementami psychologii zdrowia, Psychologii osobowości i psychologii różnic indywidualnych (PK).

Od 2012 roku zatrudniony jako psycholog w SCANMED S.A.

Ogólny zakres świadczeń:
- Diagnoza, konsultacje oraz poradnictwo psychologiczne dzieci i młodzieży (od 12 r.ż)
* przeciwdziałanie skutkom izolacji społecznej w kontekście pandemii COVID-19 oraz powrotu do nauki w trybie stacjonarnym
* praca z młodzieżą w zakresie radzenia sobie ze skutkami przeżywanego stresu oraz niepowodzeń szkolnych
* przeciwdziałanie kryzysom samooceny, wspomaganie procesu budowania poczucia własnej wartości oraz indywidualnych cech dyspozycyjnych
* trening redukcji zachowań agresywnych
* diagnoza cech osobowości
diagnoza cech intelektualnych i procesów poznawczych (uwaga, percepcja, pamięć, myślenie, język)
* trening technik uczenia się i zapamiętywania
* konsultacje psychologiczne skierowane dla rodziców dzieci przeżywających trudności związane ze szkołą, problemy adaptacyjne oraz związane z okresem dorastania
* wsparcie psychologiczne w obszarze przeciwdziałania aktualnie przeżywanym trudnościom emocjonalnym i adaptacyjnym

- Diagnoza, konsultacje oraz poradnictwo psychologiczne osób dorosłych
* Diagnoza cech osobowości, funkcji poznawczych, badania kwestionariuszowe zakończone weryfikacją narzędzi diagnostycznych, opisem wyników bądź opinią (przeprowadzaną na wniosek własny, lekarza psychiatry bądź instytucji zewnętrznych)
* Poradnictwo oraz konsultacje psychologiczne realizowane w ramach przeciwdziałania aktualnie przeżywanym problemom osobistym
* Przeciwdziałanie stanom lękowym, stanom paniki oraz objawom obniżenia nastroju oraz niestabilności afektywnej
* Wsparcie psychologiczne w kierunku radzenia sobie ze stresem (diagnoza przyczyn oraz aktualnie przeżywanych faz reakcji stresowej, diagnoza stylów radzenia sobie ze stresem oraz funkcjonowania w sytuacjach trudnych)
* Opieka i poradnictwo psychologiczne skierowane do pacjentów mierzących się z dolegliwościami zdrowotnymi (skutkami przewlekłych chorób somatycznych) oraz pacjentów oczekujących na zabiegi medyczne
* Diagnoza psychologiczna oraz praca z rodzinami zastępczymi
* Diagnoza i przeciwdziałanie objawom wypalenia zawodowego; indywidualne wsparcie psychologiczne w kierunku wzmocnienia posiadanych cech dyspozycyjnych w obszarze zawodowym
* Wspomaganie osób mierzących się z trudnościami pracy zdalnej oraz skutkami izolacji społecznej w kontekście pandemii COVID-19
* Realizacja psychologicznego programu rozwoju osobistego w zakresie skutecznego projektowania celów własnych oraz sposobów ich osiągania
* Wspomaganie rozwoju kompetencji miękkich (kompetencje interpersonalne, asertywność, proces komunikacji, rozwiązywanie konfliktów, współpraca w zespole)
* Trening metod autoprezentacji, retoryki oraz technik prezentacji związanych z wystąpieniami publicznymi

- Doradztwo zawodowe
* Diagnoza predyspozycji zawodowych, program wsparcia i rozwoju osobistego

- Warsztaty i zajęcia treningowe
* Trening w obszarze rozwoju wybranych cech dyspozycyjnych, poznawczych oraz umiejętności radzenia sobie

W Weiss Klinik zajmuje się wsparciem naszych pacjentów przed czekającymi ich zabiegami, szczególnie chirurgii plastycznej.

Adres placówki

ul. Armii Krajowej 5
30-150 Краків

Umów wizytę

E-sklep Umów wizytę top