Jakie dane są konieczne do wystawienia zwolnienia lekarskiego (L-4)?

Do wystawienia takiego zaświadczenia konieczny jest NIP zakładu pracy oraz numer PESEL bądź seria i numer paszportu w przypadku braku numeru PESEL.

E-sklep Umów wizytę top